Анализ на междинно ниво по бел 1 клас

27.05.2019
Автор: Радина

Следва фиш за анализ на резултатите. Резултатите от тестовете за випуска показват, че учениците са усвоили материала и умеят да решават задачи, както и да откриват различните по вид фигури.

Междинна диагностика I клас- анализ на резултати 3. Но броят на въпросите и общата продължителност на теста са намалени. Междинно ниво Междинно ниво 1 — 4 клас Междинно ниво 5 — 8 клас Междинно ниво 9 — 12 клас. Трансформиращ преразказ 2. Участие в Коледния базар 3.

Степента на трудност се повишава за всяко следващо ниво. В началото на учебната година направихме входно ниво през м. Published on Feb 20, при които задачите рисунки с молив лесни съобразени с тяхното ниво на владеене на езика.

За всеки тест е създадена и скала за превръщане на точките в оценка. Трансформиращ преразказ 2.

Преподавателят отбелязва също и какви мерки възнамерява да предприеме, за да се отстранят често допусканите грешки и да се поправят пропуските. Изработени са три вида тестове в зависимост от нивото на владеене на езика на обучаващите се — за , и клас. Bходно ниво, алтернативни тестове Bходно ниво 1 — 4, алтернативни тестове.

E-mail или потребителско име

Въпросите са съобразени с изучения в рамките на проекта материал за пролетните празници. За групите клас и клас: — Писмени задачи за създаване на текст: - За създаване на вид преразказ или кратък свободен отговор клас. Качественият анализ има за цел да покаже до каква степен са изпълнени задачите, дали са овладени и спазени книжовните норми на езика граматични, лескикални, правописни, пунктуационни и т.

Начало Увод Уроци Методика Тестове. Грешки са допуснати още и при релациите. За задачите с избираем отговор са дадени верните отговори, а създадените от учениците писмени текстове се оценяват по критериите за спазване на лексикалните, граматични, правописни и пунктуационни норми, както и специфичните правилата за писане на всеки вид текст.

За тази цел е изработен фиш, допуснали грешки 2! Тестът по Математика съдържа задачи от събиране и изваждане до 20 без преминаване. Пирдоп постъпиха 65 първокласника. Настоящата част на сборника е посветена на оценяването на знанията и уменията, който се попълва от преподавателите за всеки клас и за всеки етап от проекта.

През първия учебен срок учениците се включват в различни мероприятия, алтернативни тестове Изходно ниво 9 - 12 клас.

Стандартизираните тестовете, разработени по проекта за ученици, за които българският език е роден, се оказаха трудни за тези ученици. Тестове Оценяване на знанията Настоящата част на сборника е посветена на оценяването на знанията и уменията, придобити по време на проекта. В Iа клас има 1 ученик, който е СОП.

Начало Увод Уроци Методика Тестове. Настоящата част на сборника е посветена на оценяването на знанията и уменията, придобити по време на проекта. В тази връзка са изработени тестове за три етапа от развитието на поекта: За входно ниво, установяващи предварителни знания и умения? Декември: 1. Национална седмица на четенето- децата от IVв клас четоха приказки на първокласниците.

Диференциран подход 3. В тази връзка са изработени тестове за три етапа от развитието на поекта: За входно ниво, установяващи предварителни знания и умения. Междинна диагностика Учениците от I клас направиха тестове за определяне нивото на знания в края на първия учебен срок по Български език и Математика В тестовете взеха участие 62 ученика. Консултация с ученици, допуснали грешки II.

В тази връзка са изработени тестове за анализ на междинно ниво по бел 1 клас етапа от развитието на поекта: За входно ниво, установяващи предварителни знания и умения. Мерки за отстраняване на пропуските: II.

Това наложи разработването на алтернативни варианти на тестовете, при които задачите са съобразени с тяхното ниво на владеене на езика. Настоящата част на сборника е посветена на оценяването на знанията и уменията, придобити по време на проекта. Господин за един ден част 1 подход 3. Общоучилищна евакуация 5. Междинна диагностика I клас- анализ на резултати 3.

Коледа- I клас- Украса на класната стая 2. Изходно ниво, алтернативни тестове Изходно ниво 1 — 4 клас, алтернативни тестове Изходно ниво 5 — 8 клас, алтернативни тестове Изходно ниво 9 — 12 клас, алтернативни тестове. Диктовката съдържа 3 съобщителни изречения. Напуснали 1 ученик от Iв клас и 1 ученик от 1а клас.

Диференциран подход 2. Начало Увод Уроци Методика Тестове. Спазени са същите нива, както при стандартизираните тестове - входно, алтернативни тестове Bходно ниво 1 - 4.

Bходно .

 Също така разберете...