Тракийски университет стара загора пкс

17.06.2019
Автор: Андреа

Български English Карта на сайта Търсене. Успешното завършване на Практикума става чрез самостоятелно изпълнение на практическа задача и споделяне в групата.

Информатика и информационни технологии и приложението им в образованието. След успешна защита на съответното ПКС, на възстановяване подлежат таксите за подготвителните курсове за пета и четвърта ПКС и административните такси за съответната процедура по Дейност 2 на проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Обучението в предложените специализации вклюва учебни дисциплини по съответната проблематика. Приложение на съдържателно-езиковото интегрирано обучение CLIL Съвременни аспекти в обучението по английски език като чужд език.

В процеса на обучение, учителите ще създадат дидактически материали към учебното съдържание. Организация на дневния престой на децата в детските заведения. Съвременни методи за ефективно образование.

Департаментът за модерни обучителни методи удостоверява успешното приключване на Практикума тракийски университет стара загора пкс Удостоверение за допълнително обучение и присъждане на кредити.

Академични длъжности и процедури. Запознаване с възможностите, работа по споделени д. Копие от диплома за завършено висше образование.

Каним Ви да бъдете част от нашата инициатива свързана с развитие на просоциални ценности и проверка на пратки от еконт. Съвременни аспекти в обучението по английски език като чужд език.

Начин на завършване: интегриран практико-приложен държавен изпит Вид документ от обучението: Свидетелство за допълнителна квалификация "Учител по специалността" която притежават от висшето си образование Такса: Три вноски по лв.

Специализации за учители и мениджъри на училища и детски градини Департаментът за модерни обучителни методи към ВУМ предлага повишаване на квалификацията под формата на специализация. Академични длъжности и процедури. За обучението се присъждат два квалификационни кредита.

E-mail или потребителско име

Заявление за включване в курса. Дни на приобщаването Център за приобщаващо образование провежда Дни на приобщаването за четвърти пореден път под мотото "Айде да сме по добри! Съвременни методи за ефективно образование. Стара Загора. Общи условия Защита на личните данни.

  • Дни на приобщаването
  • Модели за социализация в детската градина. За обучението се присъждат два квалификационни кредита.

Забележка: Документът за платена такса може да бъде само за 1 педагогически специалист. Форма за търсене Търси? За обучението се присъждат два квалификационни кредита, тракийски университет стара загора пкс. Съвременни аспекти в обучението по английски език като чужд език! Българският екип на проект Про-Социални ценности пътува до Северна Македония в периода Конспекти за изпит за ПКС можете да намерите тук.

КОНСПЕКТИ ЗА V ПКС:

ДИПКУ, Тракийски Университет беше представен от Борислава Петрова, Иглика Ангелова и Вера Тодорова, които участваха в поредната партньорска среща по проекта и последващата я конференция — събитие с мултиплициращ характер.

Съвременни методи за ефективно образование. Учебното съдържание обхваща актуални теми свързани с иновациите в образованието, с изследователската работа и с кариерното развитие на учителите.

Заплаща се след получено потвърждение за участие и не по-късно от 5 дни преди старта на Практикума по сметката на ВУМ, тракийски университет стара загора пкс.

Консултативен курс за I ПКС в гр. Документи ще се приемат в стая на Ректора. Общи условия Защита на личните данни.

Повече информация за конкурса за учители може да намерите тук?

Форма за търсене

Съвременни подходи за взаимодействие с родителите. Всички дипломи и свидетелства се представят в ксерокопие и оригинал за справка! Новини Весели празници! Предназначение: за учители по математика, физика, химия, инженерни и други технически специалности. Такса: Три вноски по лв.

Забележка: Документът за платена такса може да бъде само за 1 педагогически специалист, тракийски университет стара загора пкс. Весели празници. Прочети още about Стартиращи специализации Дейности по платформата на МОН Уважаеми колеги, на възстановяване подлежат таксите за подготвителните курсове за пета и четвърта ПКС и административните такси за съответната процедура по Дейност 2 на проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите облепване на кола с карбоново фолио по Оперативна тракийски университет стара загора пкс "Наука и образование за интелигентен растеж".

След успешна защита на съответното ПКС, Научни семинари. Съвременни методи за ефективно образование. Централна университетска комисия по научноизследователската дейноствъв връзка със стартирането на втората кампания Добр. Заявки се приемат до запълване на група от 12 участници и при поне 5 записани курсисти.

Специализации за учители и мениджъри на училища и детски градини Департаментът за модерни обучителни методи към ВУМ предлага повишаване на квалификацията под формата на специализация.

"Неофит Рилски"

Център за приобщаващо образование провежда Дни на приобщаването за четвърти пореден път под мотото "Айде да сме по добри! Дни на приобщаването Общопедагогически Специализиращи.

В него задължително следва да са посочени точно заеманите от кандидата педагогически длъжности и неговият педагогически стаж; Декларация, че към момента на подаване на документите. Югозападен университет "Неофит Рилски" основан година? Център за приобщаващо образование провежда Дни на приобщаването за четвърти пореден път под мотото "Айде .

 Също така разберете...