Департамент за езиково обучение

09.11.2019
Автор: Аво

Продължава записването за курс по руски език, ниво А1, понеделник, вторник и четвъртък от до ч. Copyright University "Prof. Повече информация Телефон за справки: 02 Курс по разговорен английски език, ниво B2 Продължава записването за курс по разговорен английски език, ниво В2, вторник и четвъртък от до ч.

Тя се осъществява дистанционно през социалната мрежа Skype в удобно за курсистите време — от понеделник до петък от 13 ч до 18 ч, а в сряда и петък и вечерта от 18 до 21 ч.

За контакти Адрес: гр. Курсът започва на Оптималното съчетаване на традиционни и модерни методи на обучение осигуряват успеха при усвояване и автоматизиране на чуждоезиковите умения и компетентности.

Иван Василев Соколов Вътр.

Декември Целодневно ползване на библиотека с безплатен Интернет? За информация: 02 20 41; 02 37 48 Пореден успех на дистанционна изпитна сесия по български език!!. Предстоят нови сесии с ученици от Гърция, Испания и Германия. Copyright University "Prof. Основната цел на департамента е да организира езиковото обучение така, департамент за езиково обучение, умения и компетентности по чужд ез?

Курсът ще трае 40 часа и ще се провежда всяка събота и неделя от 14 до 18 часа.

За връзка с нас

Joomla Templates by Wordpress themes free. На 13 януари г. Декември Продължава записването за курс по разговорен английски език, ниво В2, вторник и четвъртък от до ч. Copyright University "Prof.

Департамент по езиково обучение. ДЕО обявява записване за изпитна сесия по руски език за г! Към момента сертификата за владеене на български език, департамент за езиково обучение, са получили повече от учeници от български неделни училища в САЩ, вторник и четвъртък от до ч.

Продължава записването за курс по гръцки. Курсът започва на За информация: 02 20 41; 02 37 48 Курсът започва на .

Упъване до Департамент за езиково обучение на СУ - ИЧС (София) с обществен транспорт

Изпитите ще се проведат от 10 юни до 16 юни г Повече информация Курс по турски език, ниво А2 Продължава записването за курс по турски език, ниво А2, вторник и четвъртък от до ч. Курсът е с продължителност 20 учебни часа и обхваща материала, необходим за подготовка на устния изпит за Квебек. Курсът ще трае 40 часа и ще се провежда всяка събота и неделя от 14 до 18 часа.

Писмените работи се оценяват от гръцки екзаминатори в КЕГ. Децентрализираното разположение на езиковите лаборатории и мултимедийните кабинети предоставя възможност на студентите не само да участват индивидуално и пълноценно акта за шофиране с изтекла книжка учебните занятия.

Департамент за езиково обучение ще трае 40 часа и ще се провежда всяка събота и неделя от 14 до 18 часа. Молби се приемат на tcf deo-uni. Достъп до Копирен център с конкурентни цени копирането на учебници е нарушение на Закона за авторското право и сходните му права.

Академично ръководство

Курсът ще трае 40 часа и ще се провежда всяка събота и неделя от 14 до 18 часа. Целодневно ползване на библиотека с безплатен Интернет. Учебни материали. За информация: 02 20 41; 02 37 48 Курсът започва на

  • Устните изпити се документират чрез запис.
  • Подготовката на курсистите се извършва от преподаватели, лицензирани от Международния център за педагогически изследвания в Париж.
  • Предстоят нови сесии с ученици от Гърция, Испания и Германия.
  • Академичен календар.

Извършва се тренинг по формата на изпита от преподаватели, лицензирани от Международния сертификатен център в Париж. Департаментът провежда обучение по английски, ниво А2, френски, мултимедийни зали. Учебни материали. Приложението на аудио-визуални средства се допълва от използване на информационните и комуникационни технологии за. На издържалите департамент за езиково обучение издава Удостоверение за успешно положен изпит за съответното ниво.

Продължава записването за курс по турски ез. ДЕО обявява записване за изпитна сесия по руски език за г.

Как да стигна до Департамент за езиково обучение на СУ - ИЧС с Автобус?

Курсът е с продължителност 20 учебни часа и обхваща материала, необходим за подготовка на устния изпит за Квебек. На Joomla Templates by Wordpress themes free. За контакти Адрес: гр.

Академичният състав на Департамента по езиково обучение ДЕО участва в различни международни проекти по линия на програмите на Европейския съюз и на културните отдели на посолствата на Великобритания, Испания и Франция. На 13 януари г. Бургас Бул. За контакти Адрес: гр.

 Също така разберете...