Как се прави развивка на пирамида

19.03.2020
Автор: Нягъл

Лице на повърхнина с помощта на развивка: триъгълна призма Отваря се модален прозорец. За да влезеш и използваш всички функции на Кан Академия, моля активирай JavaScript в браузъра си.

Текстови задачи за обем и лице на повърхнини.

Обем на кълбо Отваря се модален прозорец. Сфера и кълбо. За да влезеш и използваш всички функции на Кан Академия, моля активирай JavaScript в браузъра си. Лице на повърхнина на правилна пирамида. Тест 2. Учи с уроците на разбираем и интересен език! Развивки на многостен.

Обем на кълбо. Изваждане на рационални числа. Обем на правоъгълен паралелепипед Отваря се модален прозорец? Лица на повърхнини. Деление на рационални числа. Входно ниво 6.

Потвърждаваш ли, че искаш да докладваш този коментар? Коментари Лице на повърхнина на сфера.
  • Вече даде своя глас за този коментар. Част 2.
  • Грешка при запис!

Навигация на сайта

Геометрия: Лице, питагорова теорема Отваря се модален прозорец. Поредното супер разбираемо и интересно видео с всичко най-важно за пирамида по математика за 6. Положителни и отрицателни числа. Координати на точка. Регистрирай се сега. Обем на пирамида. Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики.

  • Дарения Влизане Регистрация Търсене на курсове, умения и видеоуроци. Обем на призма.
  • Намиране на неизвестни компоненти. Умножение и деление на рационални числа.

Намиране на неизвестни компоненти. Правилна призма. Табличен метод. Начален преговор. Обем на пирамида. Действие степенуване. Числови равенства?

E-mail или потребителско име

Степен с нулев показател и степен с цял показател. Описание на данни. По-трудни задачи с уравнения. Обем на пирамида.

Лице на многоъгълник. Текстови задачи за обем на цилиндър, кълбо и конус. Степенуване на рационални числа? Разбиране на формулата за обем Отваря се модален прозорец. Текстова задача за обем: златен пръстен Отваря се модален прозорец. Регистрирай се сега?

Дарения Влизане Регистрация Търсене на курсове, умения и видеоуроци. Построяване на симетрични точки по дадени точки. Степенуване на произведение. Разрязване на правилна четириъгълна пирамида Отваря се модален прозорец. Приложение на пропорциите.

  • Обем на пирамида.
  • Разпознаване на често срещани тримерни фигури Отваря се модален прозорец.
  • Важни задачи.
  • Моля въведете текст преди да изпратите!

Множество на рационалните числа! Свойства на умножение на рационални числа. Обикновени дроби. Графично представяне. Вече даде своя глас за този коментар. Определяне на части от тримерни фигури. Вариант 2.

Преминаване от една мерна единица в друга. Десетична бройна система. Организиране и представяне на данни.

Важни задачи. Прав кръгов цилиндър. Правилен многоъглник.

 Също така разберете...