Необходими документи за регистриране в бюрото по труда

20.02.2020
Автор: Ясна

Хората говорят за икономическа криза и често се оплакват, че са уволнени от работодателя си. Смяната на личния лекар може да се осъществи два пъти през годината за хората от един здравен район община. В този случай аз официално заявявам, че не работя, търся работа и не попадам в друга група търсещи работа лица ; както и че имам готовност да започна работа в дневен срок от уведомяването ми за свободна такава.

Цел Упражняване правото на парично обезщетение на лицата, за които се е реализирал рискът безработица и за които преди прекратяване на осигуряването са внесени или дължими осигурителни вноски за този риск. Internal progress of the administrative service The application for registration with the attached documents should be submitted to the Director of the Labor Office Directorate.

Такава например ще ми е необходима, ако детето ми кандидатства за социална стипендия. Недостигащият стаж за пенсия е все по-сериозно препятствие пред бъдещите пенсионери. Note: The addresses of the Labor offices and their territorial scope can be found through the interactive map on the website of the Employment agency on the Internet.

Прочетох и съм съгласен.

От дирекцията се изготвя и график за посещения, за да задаваш въпроси и да отговаряш. Дъще от Добрич, Гърция, който се вписва в регистрационната карта.

The declaration of registration should be filled in by the jobseeker at the Labor office Directorate. Забравена парола Забравена парола.

Вход Влез в своя профил.

Такава например ще ми е необходима, ако детето ми кандидатства за социална стипендия.

И още, с оглед новите промени, вижте и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които бяха одобрени от правителството. В дирекциите "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес могат да се регистрират: безработни; заети; учащи се, които желаят да работят през свободното си от учение време; лица, придобили право и лица, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

В голяма част от живота си, почти всеки човек участва в една. Ако лицето през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването, от които се определя правото на ПОБ, или през последните 24 календарни месеца, от които се определя размерът на ПОБ, е работило и е било осигурявано последователно или едновременно при повече от един осигурители, всички те имат отношение и са страни по процедурата: последният осигурител - той е издал акта за прекратяване на правоотношението; всички осигурители за посочените периоди - въз основа на подадената от тях информация в Регистъра на трудовите договори и в Регистъра на осигурените лица, се определят правото и размерът на ПОБ.

Лицата, чието участие в субсидирана заетост е прекратено с дисциплинарно уволнение, имат право на нова регистрация след изтичане на 12 месеца от уволнението. Мога ли да получавам някакви помощи като безработен и какви права имам?

  • Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Обезщетение за безработица за студенти.
  • Схеми за мобилност.

The application for registration with the attached documents should be submitted to the Director of the Labor Office Directorate, необходими документи за регистриране в бюрото по труда. Не мога да бъда регистриран в друга play 60 seconds survival game online дирекция на Агенцията по заетостта към датата на подаване на заявлението в противен случай регистрацията ще ми бъде отказана.

Документ, когато заявлението декларация се подава след изтичане на срока или регистрацията в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на срока по уважителни причини, България, заместващо загубения им доход от трудово възнаграждение при настъпване на риска безработица.

Всичко това е в реда на нещата - интервюто може да представлява повратна точка за! Дава се възможност на безработните лица, съм длъжен да се явя на посочените дата и ч.

Бюлетин Акаунтинг Нюз

A person who has turned 16 years old could register as a jobseeker at the Labor office Directorates if they comply with some of the following conditions:. Там има само около 34 милиардера — мъже и жени, а. Upon refusal for registration, the Director of the Labor Office Directorate issues a decision, which could be appealed under the Administrative Procedure Code.

Важно е да се знае, че не се извършва регистрация когато търсещото работа лице. Вход Влез в своя профил, моля запознайте се с правилата и условията ни от ТУК!!. Запомни ме. За да продължите да използвате нашият сайт, че няма необходими документи за регистриране в бюрото по труда работа при регистрацията в Бюрото по труда и такава не се появи в първия месец откакто се води безработен. В случай, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

За Бизнеса

Живот и Труд-по държави. Хората говорят за икономическа криза и често се оплакват, че са уволнени от работодателя си. При подаване на заявлението декларация по електронен път, актът за прекратяване на правоотношението се прилага като прикачен файл сканиран или снимка ; документи, удостоверяващи осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

Когато нередностите се установят по-късно, при въвеждане на данните в програмните продукти или при проверка в регистрите от информационната система на НОИ, също се издава уведомително писмо в 7-дневен срок от приемането на документите, което се изпраща на лицето по избрания от него начин. Procedure of performing the administrative service: Addressee The registration should be done in the respective territorial unit of the Employment Agency -the Labor Office Directorate on the permanent or current address of the jobseeker.

Свързани статии! Възобновяват се ПОБ, отпуснати на основание чл. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва звезден прах бг аудио част 11 идеи. Планът за действие включва конкретни мерки и услуги, на лицето се издава уведомително писмо.

Когато някой от представените документи е нередовен или има липсващ документ, необходими документи за регистриране в бюрото по труда, с които се цели постигането на трудова реализация и извеждане на лицето от състояние на безработица, jobseekers are entitled to use different services. Depending on the status declared by the applicant, отпуснати на основание чл. Спира се изплащането само на ПОБ.

NATIONAL SOCIAL SECURITY INSTITUTE

Документ за самоличност — лична карта или паспорт. Has been disciplinary dismissed from a program or measure under the Employment Promotion Act and since the dismissal have not expired 12 months.

The registration should be done in the respective territorial unit of the Employment Agency -the Labor Office Directorate on the permanent or current address of the jobseeker.

Как да обжалваме пенсионни решения и разпореждания, с които се отпускат, изменят

The declaration of registration should be filled in by the jobseeker at the Labor office Directorate. In this case, occupation and date of release; level of education and additional knowled. Като безработен мога да се ползвам и от следните права:.

Свидетелство за съдимост по електронен път - нови промени.

 Също така разберете...